Yönetmelik

 

      Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

      İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 27 Mayıs 2014 Salı tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete

      Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

 

 • 12 Haziran 2014 Perşembe tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete

      Islah Amaçlı hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 25 Şubat 2014 Salı tarihli ve 28924 Sayılı Resmi Gazete

      Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 

 • 27 Mart 2014 Perşembe tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete

      Salmonella ve Belirlenmemiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonetik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

 

 • 3 Ocak2014  Cuma Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete

      Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 7 Ocak 2014 Salı Tarih ve 28875 Sayılı Resmi Gazete

      Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

 • 10 Ocak 2014 Cuma Tarih ve 28878 Sayılı Resmi Gazete

     Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ( Tebliğ No: 2013 / 7) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 • 5 Şubat 2014 Çarşamba Tarih ve 28904 Sayılı Resmi Gazete

      Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 29 Kasım 2013 Tarih ve 28836 Sayılı Resmi Gazete

      Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 18 Temmuz 2013 Tarih ve 28711 Sayılı Resmi Gazete

      Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

 

 • 26 Temmuz 2013 Tarih ve 28719 Sayılı Resmi Gazete

      Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 14 Mayıs 2013  Tarih ve 28647 Sayılı Resmi Gazete

      Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 24 Mayıs 2013 Tarih ve 28656 Sayılı Resmi Gazete

      Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 • 8 Haziran 2013 Tarih ve 28671 Sayılı Resmi Gazete

      Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

 • 8 Haziran 2013 Tarih ve 28671 Sayılı Resmi Gazete

      Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik