Tebliğler

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ (Tebliğ No:  2015 / 17)

 • 5 Temmuz 2014 Cumartesi tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklemesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014 / 28)

 • 23 Temmuz 2014 Çarşamba ve 29069 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2012/64)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/36)

 • 19 Eylül 2013 Tarih ve 28770 Sayılı Resmi Gazete

Okul Sütü Programı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: 2013/58)

 • 20 Temmuz 2013 Tarih ve 28713 Sayılı Resmi Gazete

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2013/43) 

 • 2 Ağustos 2013 Tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazete

Yem Yönetmeliği ile İlgili Uygulama Tebliği (Tebliğ no: 1997/12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/40)

 • 2 Ağustos 2013 Tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazete

Karma Yem Beyan ve Tescil İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1991/14)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/41)

 • 20 Ağustos 2013 Tarih ve 28741 Sayılı Resmi Gazete

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/50)

 • 14 Mayıs 2013 Tarih ve 28647 Sayılı Resmi Gazete

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18)

 • 14 Mayıs 2013 Tarih ve 28647 Sayılı Resmi Gazete

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)

 • 25 Mayıs 2013 Tarih ve 28657 Sayılı Resmi Gazete

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği (No: 2013/22)

 • 25 Mayıs 2013 Tarih ve 28657 Sayılı Resmi Gazete

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)

 • 1 Haziran 2013 Tarih ve 28664 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)

 • 14 Haziran2013 Tarih ve  28677 Sayılı Resmi Gazete

Tarımsal Yayıyım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)